Co chci
zabalit

Servis

Instalace

Balicí stroj Vám bude dopraven až na místo. Kvalifikovaní technici Vám ho uvedou do provozu, seřídí, nastaví potřebné parametry pro správné fungování a provedou provozní test.

Zaškolení

Náš technik proškolí Vaši odbornou obsluhu stroje a předá veškeré informace o provozu, chodu i údržbě stroje. Zodpoví veškeré dotazy, které Vás při instalaci budou zajímat.

Záruční a pozáruční servis

Pro nás je samozřejmostí, že Vám zajistíme profesionální servis v záruční i pozáruční době. Prioritou je bezproblémový chod balícího stroje pro našeho klienta.

Servisní dostupnost

V případě potřeby servisu balicího stroje jsme schopni vyslat odborného technika do 24h, aby vyřešil Vaše požadavky v co nejkratším čase.

Garanční kontroly

Pravidelnou kontrolu zakoupeného stroje Vám sami ohlásíme a probereme s Vámi všechny požadavky a dotazy.

Reference

Naše stroje

pracují pro...

Havlikova prirodni Apoteka
JK Food
Mana
GRIZLY
PROVITA
KVIK TISK
WEOMAX
STRIPSCHIPS
RACIOLA
ALLNATURE
KEKSE
SANUSVIA
Aktin
IBK TRADE
BS

Rada zdarma

Neřešte koupí balicího stroje jen aktuální problém. Myslete na budoucí stav a vývoj firmy. Řešte kapacitu a výrobní progres a vývoj ve své výrobě i s výhledem na blízkou budoucnost.

Nezamlčujte před námi při výběru stroje a konzultacích, vaši technologickou náročnost při výrobním procesu. Vliv na provoz, údržbu a technický stav balicího stroje má vliv změna prašnosti, tepelného komfortu nebo vlhkosti.

Předkládejte nám při technické rozpravě odpovídající produkty, které budete balit. Změna konzistence, tvaru, hmotnosti, složení či jiných parametrů může mít zásadní vliv na balicí proces.

Ptejte se na variantní řešení, technické a provozní alternativy. V odvětví balicí techniky nejsou projektové limity. Náš dodavatel disponuje rozsáhlou škálou periferií a zařízení, která jsou na trhu vyzkoušena a ověřena.

Nemějte zábrany zavolat a zeptat se. Reagujeme a řešíme Vaše požadavky okamžitě.

Proč my

Případová studie STRiPS CHiPS

Efektivní nástroje společnost STRiPS CHiPS užívá ve všech procesech výroby. Pro ekonomičtější postup balení se výrobce bezlepkových chipsů z luštěnin rozhodl inovovat výrobní segment balení svých produktů. Pro novou komplexní výrobu, která se meziročně zdesetinásobila, byla do nových výrobních prostor a unikátní výrobní linky zakomponována balící linka od WEOMAX MACHINERY.

Stávající procesy – ručně obsluhované výrobní a balicí stroje nahradila automatická výrobní linka, ke které jsme dodali i balicí stroj. Návaznost balícího stroje s desetihlavou váhou na plně automatickou smažící linku chipsů byla bezproblémová. A je tomu tak i po dvou letech provozu.

Co předcházelo objednávce?

Zájem klienta o balicí stroj podpořila cenová nabídka, která byla včetně modifikace konfigurace stroje předložena v řádech hodin. Jelikož je naše společnost součástí značky WEOMAX GROUP s.r.o., nabízíme zájemcům o pořízení balicích strojů BALÍCÍ TEST VLASTNÍCH PRODUKTŮ na strojích, které má WEOMAX GROUP ve svém výrobním portfoliu. Při tomto testu ověřujeme spolu s klientem nastavené funkcionality stroje. To bylo provedeno na třech produktech klienta. Z testu vyšlo několik podnětů ke konstrukčním úpravám stroje.

Co předcházelo výrobě?

Před potvrzením výroby stroje je vždy provedena rekognoskace výrobních prostor klienta. V místě nové haly STRiPS CHiPS nebylo potřeba řešit případné kolize s propustností přepravní cesty pro stroj z místa vykládky až po místo instalace. Kapacita a dostupnost el. přívodu a přívodu stlačeného vzduchu byla diskutována s projektanty v průběhu výstavby haly. Důležitým bodem je nosnosti podlah či stropů, teplota a vzdušná vlhkost výrobních prostor a dalších parametrů, které mohou mít vliv na instalaci nebo chod stroje. To vše bylo v rámci šetření ve STRiPS CHiPS splněno a bylo přistoupeno k výrobě.

Co předcházelo instalaci?

Výroba stroje u našeho partnera v Číně je podmíněna testem produktů, které jsou určeny k balení či manipulaci našich strojů. V tomto obchodím případě byl test proveden na obdobném stroji, proto nebylo zapotřebí testů produktů přímo ve výrobě.

Jedná-li se o specifické produkty, jsou tyto produkty zaslány k finálnímu testu, který je monitorován a je v online formě nebo jako záznam postoupen klientovi před odesláním stroje do České republiky. Součástí zásilky je i výběr součástek a komponentů, které podléhají opotřebování a jsou doloženy jako náhradní díly ke stroji.

Kompletní balicí linka obsahovala:

  • Vertikální balicí stroj s desetihlavou váhou
  • Vstupní dopravník
  • Výstupní dopravník
  • Etiketovací stroj
  • Kontrolní váhu
  • Kompresor se zásobníkem 600l

Co předcházelo spuštění stroje?

Balicí stroje jsou transportovány vlakem nebo dle přání zákazníka letecky nebo lodí. Primární doprava je vlaková. Zásilka je dodána dle podmínek DDP – což je proces, kdy je zboží dopraveno na naše náklady až na místo vykládky, kterou si v místě instalace provede klient. U společnosti STRiPS CHiPS nastala instalace po 90 dnech od objednání stroje.

Neodkladně přistupujeme ke každé instalaci stroje, která je dle výběru typu v délce cca deseti hodin. Instalace stroje a doplňkových zařízení v STRiPS CHiPS proběhla v jeden pracovní den. Následoval test provozní test stroje.

Jdeme balit?

Než je provedeno finální předání stroje, je ze strany klienta provedena revize el. zapojení.

Zaškolení provozní obsluhy balicího stroje a zaškolení seřizovače proběhlo v následujícím dni. Pro odborné zaškolení je podmínkou použití všech produktů, které se budou v rámci výrobního portfolia společnosti balit. Jednotlivé produkty nebo suroviny mají odlišné vlastnosti, které jsou určující pro nastavení a zanesení parametrů do paměti řídící jednotky. Ovládání na dotykovém displeji je intuitivní a na požádání je možno jej nastavit v českém jazyce.

Jak nám chutná?

Bezproblémová instalace a předání vertikálního balicího stroje KM-L450W pro balení chipsů, případně jiných produktů (oříšků, těstovin, obilovin, luštěnin, kávových zrn, rýže nebo sušeného ovoce…) proběhl na 100%. Spokojenost je na obou stranách u nás podpořena trvalou závislostí na luštěninových chipsech STRiPS CHiPS!

Kontakt

Technická řešení, nabídky, příjem servisních úkonů
Jiří Ostřanský
+420 774 226 322
ostransky@weomax.cz

Obchod
Jarek Střelecký
+420 603 214 939
obchod@weomax.cz

Servisní technik
Marek Vladař
+420 737 877 171
servis@weomax.cz

WEOMAX MACHINERY
Žerotínova 720
Valašské Meziříčí 757 01
IČO 09422676
DIČ CZ09422676

Nahoru